Vi erbjuder gärna kontrollansvarig i kombination med besiktningsman eller besiktningsgrupp.

När du skall bygga ny villa hjälper Kontrollansvarig (KA) – tidigare benämnd som kvalitetsansvarig – dig att genomföra ditt bygge. Kontrollansvarig ser till att genomföra alla nödvändiga inspektioner för att bygget skall leva upp till myndighetskrav och gällande bygg- och branschregler.

Exempel på krav, god ventilation, energianvändning, fuktsäkerhet, tillgänglighet.

Vår kontrollansvarige hjälper dig med upprättande av en kontrollplan med nödvändiga kontroller på plats av Kontrollansvarig och entreprenörens redovisning av verifierade provningar samt egenkontroller.

Hela processen börjar med ett tekniskt samråd hos byggnadsnämnden. Därefter erhålles startbesked.

Efter att samtliga kontroller och provningar enligt kontrollplanen genomförts samlas parterna för slutsamråd. Därefter erhålls slutbesked från byggnadsnämnden, förutsatt att slutbesiktningen är godkänd.

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar