ABS 09 p24, fjärde stycket
”Inför utgången av den tid (2 år) som anges i §59 konsumenttjänstlagen får part vidare påkalla §59-besiktning för konstaterande av om fel enligt 9§ konsumenttjänstlagen framträtt under perioden.”

Handledning enligt BKKs handledning för entreprenadbesiktning
”§59-besiktning kan påtalas av endera parten och göras inom två år från avlämnandet.
Den ska betalas av den part som påkallat den, oberoende av om fel konstateras eller inte.”

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar