Några av våra uppdragsgivare

Svenska Bostäder
SSM
Ikano
Skanska
Sollentuna Hem
Fastighetsförädlarna
NCC
Einar Mattsson
Peab
Niras
EBAB
Nordea AB
Småhustillverkare
100-tals bostadsrättsföreningar
Ett betydande antal företag inom bygg och fastighet.
Utför ett stort antal uppdrag åt advokatbyråer i samband med tvister.
Vi utför årligen ett stort antal besiktningar åt konsumenter som har byggt nytt eller renoverat såsom ägare till enskilda småhus eller är bostadsrättsinnehavare.