iSpect

BesiktningsMan.se utför idag besiktningar med besiktningsappen iSpect.

Information om besiktningsappen iSpect.

Ispect består av app samt iSpectportal och är framtaget av SellingSolutions AB i samarbete med SBUF, NCC, Skanska, Peab, Småa, Grontmij, Ikano, SBR samt BesiktningsMan.se.

I iSpect Manager lägger vår order-projektavdelning in uppdraget med samtliga kontrakt, handlingar, bokar in bm/bm-grupp, besiktningstidplan-datum-tider vilket i sin tur automatiskt läggs in i respektive besiktningsmannens iPad-iSpect.

Besiktningsmannen åker till besiktningen och kör i sedvanlig ordning startmöte, noterar allt från närvaro, egenkontroller etc, påbörjar besiktning och noterar fel med ansvar och avrundar vid slutmötet med att avge ett godkännande eller icke godkännande  i utlåtandet varvid allt är färdigt i iSpect och skickas digitalt till iSpectportal.

Med er egen inlogg i Portalen får ni tillgång till,
besiktningsutlåtanden
statistik på fel per UE/E
fel fördelat på utrymmen etc
erfarenhetsåterföring
översikt på utförda besiktningar, omfattning etc
UE/E kan gå direkt in på Portalen via sin smartphone för att markera avhjälpande i sitt utlåtande
samtliga utlåtande i ert projekt lagras i 10år

För er som entreprenör/byggherre finns det ett stort antal fördelar för att nämna några:

  1. Utlåtandet skickas digitalt omedelbart.
  2. Likformat utlåtande enligt AB-ABT.
  3. Likformade fel formuleringar.
  4. I utlåtandet är ansvar för fel markerat av bm.
  5. Sorterade felbilagor.
  6. Därmed snabbt avhjälpande samt inte minst miljövänligt.

Till iSpect