Besiktningsman för företag

Digital besiktningsprocess

Företag

Nyproduktion eller rot

Besiktningsman.se erbjuder:

 • en modern besiktningsprocess
 • besiktningsappen iSpect
 • kompletta besiktningsgrupper samt KA för er produktion.
 • granskning av handlingar
 • fortlöpande besiktning från start till mål
 • iSpectPortal,
 • utlåtande direkt
 • sorterade felbilagor med ansvar för respektive UE/E
 • statistik på fel, antal fel perUE/E och utrymme
 • erfarenhetsåterföring
 • översikt gällande utförda besiktningar, felnoteringar, besiktningsstatus och omfattning