Besiktningsman för bostadsrättsförening

Digital besiktningsprocess

BRF

Nyproduktion eller rot

I en bostadsrättsförening pågår ständigt förbättringar dels i lägenheterna och dels i fastigheten som helhet. Styrelsen har ett stort ansvar för fastigheten gällande myndighets- och försäkringskrav samt att hålla fastigheten i ett bra skick med underhålls- och åtgärdsplaner för att bibehålla fastighetens värde.

Som specialist på besiktningar med stor erfarenhet av renoveringar och nyproduktion erbjuder vi fasta priser på besiktningar gällande de flesta åtgärder i en fastighet. I vissa fall är det svårt att sätta ett fast pris och då gäller vår löpande timdebitering.

Vi har besiktningsmän för samtliga fack och vi utför besiktning med besiktningsappen iSpect vilket ger i princip omedelbar digital leverans av besiktningsutlåtandet till iSpectportal där ni får tillgång till statistik och erfarenhetsåterföring.

Vi har även KA-kontrollansvarig.

I våra priser ingår:

  • vår projektansvarige för all kontakt och samordning med besiktningsman eller besiktningsgrupp kallelser, restid, besiktning på plats, digitalt utskick av utlåtande.
  •  upprättande av besiktningstidplan med eventuella justeringar, beroende på typ av besiktning,
  •  ett informationsmöte med brf-styrelsen om hur besiktningen går till, beroende på typ av besiktning,

Vid längre samarbeten har ni alltid er ”egen” huvudbesiktningsman och projektansvarige.

I vårt nätverk kan vi även erbjuda projektledning/upphandling.

Om ni har en nyproducerad brf och söker besiktningsgrupp för 2-års besiktning/garantibesiktning offererar vi ett fast pris till er.